חומר לימודי


 

 

הסבר על לימודי החובה  הסבר על לימודי החובה

יחידות הלימוד שהן חובה בנתיב העיוני

תלמיד זכאי לתעודת בגרות בתנאי שילמד 34 יחידות לימוד לפחות, וייבחן ב-20  יחידות לימוד לכל הפחות.

יחידת לימוד – מקצוע הנלמד בהיקף של 3 ש"ש במשך שנת לימודים אחת

יחידות הלימוד מורכבות ממקצועות שהם חובה וממקצועות שהם בחירה

להלן יחידות הלימוד שבהן חלה חובת למידה  על כל תלמיד בנתיב העיוני:

יח"ל (יחידות לימוד) המקצוע
 
2 - תנ"ך
 
2 - הבעה עברית (לשון, חיבור)
 
2 - הסטוריה (תוכנית חדשה)
 
1 - אזרחות
 
2 - ספרות עברית
 
3,4,5 - אנגלית
 
3,4,5 - מתמטיקה
 
1 - פיסיקה
 
1 - ביולוגיה
 
1 - כימיה
 
1 - גיאוגרפיה
 
1 - מדעי החברה
 
2 - חינוך גופני
 
1 - שעת מחנך
 
 
*  4 יחידות לימוד באנגלית הן תנאי לקבלה לאוניברסיטאות.

   3 יחידות לימוד באנגלית אינן מוכרות ע"י האוניברסיטאות, אולם מזכות בתעודת בגרות בתנאי שהרכב הלימודים מאפשר זאת.

*  עפ"י תוכנית הלימודים החדשה – מבנה הצבירה, ניתן לגשת באנגלית ובמתמטיקה לבחינות בגרות החל מ- 1 יח"ל.

הרכב תעודת הבגרות  הרכב תעודת הבגרות

הרכב תעודת הבגרות

תעודת הבגרות כוללת את המרכיבים הבאים:

1.      בחינות חובה

2.      בחינות במסגרת הבחירה המחייבת

3.      בחינות במסגרת הבחירה הנוספת.

תלמיד חייב להיבחן בבחינות בגרות בהיקף של 20 יח"ל לפחות. (יחידת לימוד היא שלוש שעות שבועיות הנלמדות במשך שנה אחת):
15 יח"ל במקצועות החובה, עפ"י הפרוט שלהלן, ועוד 5 יח"ל במסגרת הבחירה המחייבת.

1. מקצועות חובה
מס' יח"ל
 המקצוע
 
2 - תנ"ך
 
2 - הבעה עברית
 
2 - ספרות עברית
 
2 - הסטוריה (תכנית חדשה)
 
1 - אזרחות
 
3 - מתמטיקה
 
3 - שפה זרה ראשונה: אנגלית או צרפתית
 

הערות

א. המוסדות להשכלה גבוהה יקבלו רק בוגרים, שתעודתם כוללת שפה זרה ראשונה  ברמה של 4 יח"ל ומעלה. בשל תנאים אלו, מכין בית הספר, במידת האפשר, את כל התלמידים לרמת בחירה של 5-4 יחידות באנגלית.

ב.המוסדות להשכלה גבוהה דורשים בחינה באנגלית ברמה של 3 יח"ל מתלמיד שנבחן ברמה גבוהה בשפה זרה אחרת.

ג. המוסדות להשכלה גבוהה דורשים תעודת בגרות בהקף של 21 יח"ל לפחות.

 

מקצועות במסגרת הבחירה המחייבת
במסגרת "הבחירה המחייבת" על התלמידים להבחן לכל הפחות באחד המקצועות מתוך אשכול המקצועות העיוניים ו/או אשכול המקצועות הטכנולוגיים, בהיקף של 5 יח"ל.

מס' יח"ל מקצוע

5 - אמנות חזותית
 
5 - ביולוגיה
 
5 - גיאוגרפיה
 
5 - פיסיקה
 
5 - כימיה
 
5 - מדעי החברה (סוציולוגיה ופסיכולוגיה, כלכלה ומנהל עסקים)
 
5 - פילוסופיה
 
5 - מדעי המחשב
 
10-5 - מוסיקה
 
5 - תיאטרון
 
3,4,5 - ערבית
 
3,4,5 - צרפתית
 
5-8 - אמנות שימושית - עיצוב
 
5 - קולנוע
 
5 - מחול
 

הערה:
בחינה ברמה גבוהה של 5-4 יחידות באחד ממקצועות החובה (תנ"ך, ספרות או היסטוריה)  המפורטים בסעיף 1, עונה לדרישה לבחינה אחת במסגרת הבחירה המחייבת, ובתנאי  שהיא כוללת 2 יח"ל לפחות מעל לדרישה המינימלית בבחינות החובה.

3. בחינות במסגרת הבחירה הנוספת
תלמיד יוכל להשלים את הרכב בחינותיו (להשלמת 20 יח"ל ויותר) ע"י בחינות במסגרת הבחירה הנוספת. כלומר, להיבחן בבחינות נוספות מתוך רשימת הבחירה המחייבת (להרחיב יחידות). כן ניתן להבחן במקצועות שאינם רשומים ברשימת  מקצועות החובה וברשימת הבחירה המחייבת, ואשר יאושרו ע"י משרד החינוך והתרבות.

ניתן גם לכתוב עבודות גמר ברמה של 5-4 יח"ל (ראה פרוט בהמשך)

4.תנאים נוספים לקבלת תעודת בגרות בנתיב העיוני
על פי הנחיות משרד החינוך, כדי להיות זכאי לקבלת תעודת בגרות במסלול העיוני, יהיה על התלמיד למלא בנוסף על האמור לעיל את התנאים הבאים:

א. ללמוד במהלך שנות לימודיו בבית ספר 34 יח"ל לפחות בלימודי החובה והבחירה  (יחידת לימוד היא 3 שעות שבועיות הנלמדות במשך שנה אחת)  מקצועות הלימוד נקבעים ע"י ביה"ס בהתאם להנחיות משרד החינוך.

ב. להיבחן ולהצליח בכל בחינות החובה.

ג. להשיג ציונים של "עובר" ומעלה בכל מקצועות הלימוד, אשר לא הסתיימו בבחינות בגרות חיצוניות. בית ספר הוא אוטונומי בכל הקשור לקביעת מסלולי לימוד המחייבים את כל תלמידיו.

ד. בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, תהיה התחשבות מסויימת גם בציוני ביה"ס במקצועות שאין בהם בחינות בגרות חיצוניות.

ה.לעמוד בדרישות פרוייקט מחוייבות אישית, כפי שנקבעו ע"י הנהלת ביה"ס ורכז הפרוייקט, ולקבל בתום כתה י' הערכה חיובית בתחום זה.


הערות:

א. כאמור, מכין ביה"ס את כל תלמידיו, במידת האפשר, לרמת בחינה של 4-5 יח"ל באנגלית.
ההחלטה בין רמה של 4 יח"ל לבין רמה של 5 יח"ל נעשית בסיום הלימודים  בכתה יא', עפ"י הישגי התלמיד והמלצות המורה במועצה הפדגוגית.

ב. תוכנית בחינות הבגרות ופיזורן במשך שלוש השנים נקבעת ע"י הנהלת בית-הספר, בצורה הנאותה ביותר, כדי שלא יגרם עומס בשל ריכוז כל הבחינות בכתה י"ב.

חומר בכימיה  חומר בכימיה
טבלה מחזורית הסבר מפורט על
הטבלה המחזורית
 
חומר במתמטיקה  חומר במתמטיקה
שיטת לימוד הצבירה: 
זו שיטה הלימוד הישנה שתיעלם מהעולם בקרוב והיא פועלת כך: 
לתלמידים המעוניינים לעבור בגרות ברמת 3 יחידות מתמטיקה עליהם לעשות את השאלון הבאים כך שכל שאלון מחולק ל33.3 אחוז :  
001, 002, 003
לתלמידים המעוניינים לעבור בגרות ברמת 4 יחידות מתמטיקה עליהם לעשות את השאלון הבאים כך שכל שאלון מחולק ל33.3 אחוז :  
003, 004, 005
לתלמידים המעוניינים לעבור בגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה עליהם לעשות את השאלון הבאים כך שכל שאלון מחולק ל33.3 אחוז :  
005, 006, 007
המטרה הייתה לפצל את החומר הנלמד לכמה שאלונים ולהתרכז בהם. כיום רוב בתי הספר עובדים עם "שיטת לימוד החדשה". ובה המטרה להתאים את החומר לכל תלמיד ביחידות שבו הוא לומד. היא עובדת קצת אחרת להלן פירוט שיטת הלימוד: 

 

3 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

חלק א': שאלון
ומועד הגשה

35801 (25%) + 35802 (35%)
קיץ י"א (ניתן לפיצול)

35804 (65%)
קיץ י"א

35806 (60%)
קיץ י"א

חלק ב': שאלון
ומועד הגשה

35803 (40%)
קיץ י"ב

35805 (35%)
קיץ י"ב

35807 (40%)
קיץ י"ב


דבר נוסף שחשוב לציין לגבי תלמידי 4 ו5 יחידות את הנתון הבא:
אם תלמיד ברמה של 4 יחידות עשה את שאלון 804 יש בידו שתי אפשרויות :
א. להמשיך ולעשות את שאלון 805 ובזאת לקבל את ציון 4 יחידות לפי הטבלה 
ב. לא לגשת כלל לשאלון הנוסף והציון של 804 יחשב כציון סופי בהיקף של 3 יחידות לימד.
אם תלמיד ברמה של 5 יחידות עשה את שאלון 806 יש בידו שתי אפשרויות :
א. להמשיך ולעשות את שאלון 807 ובזאת לקבל את ציון 5 יחידות לפי הטבלה 
ב. לא לגשת כלל לשאלון הנוסף והציון של 806 יחשב כציון סופי בהיקף של 4 יחידות לימד.


דפי נוסחאות

 

 

 

 

 

 אלגברה
כללי

גיאומטריה
אנליטית

 טריגונומטריה

 גזירת פונקציות

אינטגרלים

 

 

 

 

 

 נוסחאות
כפל מקוצר

חד"וא

 לוגריתמים

 הסתברות
וסטטיסטיקה

 חישוב
שטחים


* כל החומר הנ"ל נלקח מאתר סיכומונה.

משפטים בגיאומטריה שניתן לציין ללא הוכחה

חומר בפיזיקה  חומר בפיזיקה

דפי נוסחאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיזיקה - כללי

נוסחאון בפיזיקה

 

* כל החומר נקלח מאתר סיכומונה


| דף נוסחאות || דפי נוסחאות || נוסחאות |
 

ברוכים הבאים לאתר החדש והמחודש של הסמארט סנטר!

באתר החדש תוכלו להתרשם מהמחלקות הנוספות שלנו ומקורסים ייחודים לכם המבוגרים...

לרשימת הקורסים
לחצו כאן!



 

 







סמארט סנטר בפייסבוק
 

 

* שם מלא:
* אימייל:
* טלפון:
Captcha

  לעמוד הבית טופס צור קשר סמארט סנטר בפייסבוק

סמארט סנטר - מועדון למידה חכם

סניף הרצליה:  1-800-36-11-36  סניף רמת אביב: קניון רמת אביב, רחוב ברזיל 15 , טל: 03-7440076 נייד נוגה: 054-6693940

[ הכנה לבגרויות | שיעור פרטי בהרצליה | שיעור פרטי ברמת אביב | שיעור פרטי בתל אביב | בגרות באנגלית | עזרה במתמטיקה | שיעור פרטי | בחינות בגרות ]

 

עיצוב